Fəaliyyət İstiqamətləri

  • Təchizatın dayanıqlığının təmin edilməsi
  • Kəskin qiymət dəyişikliyinin qarşısının alınması
  • Fövqəladə hallarda iqtisadiyyatın fasiləsiz fəaliyyəti üçün zəruri malların təminatı